Language:
  • Contact Giszmo Sailing
  • Email this articleTell a friend
  • Facebook

Giszmo Sailing

Oudenbosch, Netherlands

Terms & Conditions

AANVULLENDE VOORWAARDEN HUUR & VERHUUR PLEZIERVAARTUIGEN GISZMO SAILING

Van toepassing zijn de Algemene voorwaarden huur en verhuur pleziervaartuigen van Giszmo Sailing.

ARTIKEL 1 - Reservering
Na aanmelding ontvangt de huurder een huurovereenkomst per email. Deze dient binnen vijf werkdagen te worden teruggestuurd. De definitieve boeking vindt plaats na ontvangst van de door de huurder ondertekende huurovereenkomst. Per boeking wordt eenmalig € 12,50 reserveringskosten in rekening gebracht. In geval van
overschrijding van de betalingstermijnen zal Giszmo Sailing hierover met u in contact treden. Bij het uitblijven van de betaling wordt de boeking geannuleerd en zullen de annuleringskosten, vermeerderd met eventuele incassokosten aan u worden doorberekend.

ARTIKEL 2 - Betalingsvoorwaarden
Binnen 14 dagen na de boekingsdatum dient u een aanbetaling van 50% van de huursom op onze rekening over te maken. Het restant dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode naar ons te zijn overgemaakt.

ARTIKEL 3 - Borgsom
Het jacht wordt aan de huurder ter beschikking gesteld na geldige legitimatie en na betaling van een borgsom. De betaling kan worden voldaan met een éénmalige machtiging of in contanten. De aangeboden jachten zijn all-risk verzekerd. Na inlevering van het jacht bij de verhuurder zal de borgsom, eventueel na aftrek van geleden schade alsmede de kosten van berging welke zijn gemaakt zonder overleg met Giszmo Sailing, aan de huurder worden terugbetaald.

ARTIKEL 4 - Aansprakelijkheid
Huurders van jachten van Giszmo Sailing zijn niet verzekerd tegen schades aan personen ontstaan door ongevallen en tegen schade aan persoonlijke eigendommen. Giszmo Sailing is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid.

ARTIKEL 5 - De huurder verklaart
a. geen bedrijfsmatig personenvervoer te verrichten;
b. niet aan wedstrijden mee te doen, ongeacht hun aard;
c. alleen gebruik te maken van de binnenwatereren van Nederland.
d. andere vaartuigen alleen in geval van nood te slepen;
e. over voldoende zeilervaring en kennis van navigatie en vaarregels te beschikken om zelfstandig een kajuitzeiljacht te kunnen varen;
f. de zeilen tijdig te reven wanneer dit uit het oogpunt van goed zeemanschap noodzakelijk is;
g. geen huisdieren aan boord te houden;
h. niet benedendeks te roken.Copyright (C) 2012 WebReserv.eu